Liceum

Liceum

Podręczniki do nauki religii dla liceum, podręczniki dla młodzieży.

 • Dostępny
  Podręcznik do greki "Ojcze nasz - uczę się greki Nowego Testamentu"– Zeszyt II

  Praktyczny i prosty materiał do nauki języka greckiego oparty na fragmentach tekstów z Nowego Testamentu.

  Praktyczny i prosty materiał do nauki języka greckiego oparty na fragmentach tekstów z...

  Praktyczny i prosty materiał do nauki języka greckiego oparty na fragmentach tekstów z Nowego Testamentu.

 • Dostępny
  Ojcze nasz - uczę się greki Nowego Testamentu

  Podręcznik do nauki języka greckiego w oparciu o tekst Nowego Testamentu. Podręcznik  pomaga poznać grecki tekst biblijny w oryginale oraz rozwijać sprawność językową. Przeznaczony jest do pracy z nauczycielem, ale równocześnie do pracy samodzielnej. Zeszyt I.

  Podręcznik do nauki języka greckiego w oparciu o tekst Nowego Testamentu. Podręcznik...

  Podręcznik do nauki języka greckiego w oparciu o tekst Nowego Testamentu. Podręcznik  pomaga poznać grecki tekst biblijny w oryginale oraz rozwijać sprawność językową....

 • Jego historia - Adwentyzm
  Dostępny
  Adwentyzm

  Klasa I. Materiał klasy I szkoły ponadgimnazjalnej zawarty jest w dwóch podręcznikach: „Adwentyzm”, „Zasady wiary”.  Pierwszy z nich przedstawia wiedzę z zakresu historii powstania Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, rozwoju struktur organizacyjnych kościoła, roli i znaczenia kościoła w dzisiejszym świecie. oraz z zakresu zasad wiary opartych na Piśmie Świętym (76 jednostek lekcyjnych łącznie zawartych w podręcznikach: „Adwentyzm” oraz „Zasady...

  Klasa I. Materiał klasy I szkoły ponadgimnazjalnej zawarty jest w dwóch podręcznikach:...

  Klasa I. Materiał klasy I szkoły ponadgimnazjalnej zawarty jest w dwóch podręcznikach: „Adwentyzm”, „Zasady wiary”.  Pierwszy z nich przedstawia wiedzę z zakresu historii...

 • Zasady wiary
  Dostępny
  Zasady wiary

  Klasa I. Materiał klasy I szkoły ponadgimnazjalnej przedstawia wiedzę z zakresu zasad wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego opartych na Piśmie Świętym (76 jednostek lekcyjnych łącznie zawartych w podręcznikach: „Adwentyzm” oraz „Zasady wiary”).

  Klasa I. Materiał klasy I szkoły ponadgimnazjalnej przedstawia wiedzę z zakresu zasad...

  Klasa I. Materiał klasy I szkoły ponadgimnazjalnej przedstawia wiedzę z zakresu zasad wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego opartych na Piśmie Świętym (76 jednostek...

 • List do Rzymian
  Dostępny
  List do Rzymian

  Klasa II. Materiał klasy II szkoły ponadgimnazjalnej zajmuje się problematyką Listu do Rzymian, w tym zagadnieniami natury człowieka, grzechu i Bożej łaski działającej w życiu wierzącego chrześcijanina (60 jednostek lekcyjnych łącznie zawartych w podręcznikach: „Księga Daniela i Objawienia” oraz „List do Rzymian”).

  Klasa II. Materiał klasy II szkoły ponadgimnazjalnej zajmuje się problematyką Listu do...

  Klasa II. Materiał klasy II szkoły ponadgimnazjalnej zajmuje się problematyką Listu do Rzymian, w tym zagadnieniami natury człowieka, grzechu i Bożej łaski działającej w życiu...

 • Światopoglądy i religie
  Dostępny
  Światopoglądy i religie

  Klasa III. Materiał klasy III bazuje na dwóch podręcznikach: „Światopoglądy i religie” oraz  „Małżeństwo i rodzina”. Pierwszy z nich omawia treści związane z tworzeniem własnego światopoglądu religijnego przez młodego człowieka, jego oceną i budowaniem etycznej postawy młodego chrześcijanina (74 jednostki lekcyjne łącznie zawarte w podręcznikach: : „Światopoglądy i religie” oraz  „Małżeństwo i rodzina”).

  Klasa III. Materiał klasy III bazuje na dwóch podręcznikach: „Światopoglądy i religie”...

  Klasa III. Materiał klasy III bazuje na dwóch podręcznikach: „Światopoglądy i religie” oraz  „Małżeństwo i rodzina”. Pierwszy z nich omawia treści związane z tworzeniem własnego...

 • Małżeństwo i rodzina (przewodnik metodyczny)
  Dostępny
  Małżeństwo i rodzina (przewodnik metodyczny)

  Przewodnik metodyczny dla nauczycieli do książki Małżeństwo i rodzina.

  Przewodnik metodyczny dla nauczycieli do książki Małżeństwo i rodzina.

  Przewodnik metodyczny dla nauczycieli do książki Małżeństwo i rodzina.

 • Księga Daniela i Objawienie Jana (przewodnik)
  Dostępny
  Księga Daniela i Objawienie Jana (przewodnik)

  Przewodnik metodyczny do Księgi Daniela i Objawienia Jana.

  Przewodnik metodyczny do Księgi Daniela i Objawienia Jana.

  Przewodnik metodyczny do Księgi Daniela i Objawienia Jana.