Ojcze nasz - uczę się greki Nowego Testamentu

29,00 zł
Brutto

Podręcznik do nauki języka greckiego w oparciu o tekst Nowego Testamentu. Podręcznik  pomaga poznać grecki tekst biblijny w oryginale oraz rozwijać sprawność językową. Przeznaczony jest do pracy z nauczycielem, ale równocześnie do pracy samodzielnej. Zeszyt I.

Ilość
Obecnie brak na stanie

Autorka prowadzi ucznia od podstawowych zwrotów i najprostszych zdań, poprzez krótkie fragmenty tekstu zwartego, aż do całych rozdziałów pism Nowego Testamentu. Źródłem tekstów jest dwudzieste szóste wydanie Novum Testamentum Graece et Latine, Nestle E., Aland K.

Podręcznik został podzielony na pięć zeszytów, z których każdy zawiera siedem lekcji i stanowi pewną całość, zakończoną podsumowaniem materiału leksykalnego. Każdą lekcję rozpoczyna zaopatrzony w rysunek tekst przewodni w języku greckim i polskim wg przekładu ks. prof. zw. dr hab. Remigiusza Popowskiego. Następnie znajdują się dostosowane do etapu nauki fragmenty tekstów Nowego Testamentu, słowniczek, objaśnienia materiału gramatycznego i ćwiczenia utrwalające. Naukę urozmaicają dopasowane do tekstów i ćwiczeń rysunki i ciekawostki, wzbogacające wiedzę ucznia o dodatkowe informacje z zakresu języka i kultury.

Pierwsza lekcja rozpoczyna się modlitwą Ojcze Nasz wg Mt 6,9-13. Uczeń zapoznaje się z zasadami czytania i akcentowania. Kolejne lekcje prowadzą ucznia przez teksty Nowego Testamentu, stopniowo wprowadzając wiedzę gramatyczną i leksykalną, tak aby w trzydziestej piątej lekcji uczeń mógł głębiej zrozumieć całość modlitwy.

O AUTORCE

Dorota Samsonowicz-Kaczmarek ukończyła filologię klasyczną na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia z zarządzania oświatą. Obecnie pracuje nad doktoratem, który pokazuje rolę języków klasycznych, a szczególnie języka łacińskiego w kształtowaniu kapitału kulturowego.

RECENZJA

„Na przekór kryzysowi w nauczaniu języków klasycznych w szkołach średnich, ostatnie dziesięciolecia przyniosły na rynku wydawniczym ożywienie w dziedzinie podręczników do nauki greki starożytnej. Ożywienie to w dużym stopniu należy zawdzięczać wydziałom teologii, seminariom duchowym
i niektórym szkołom prywatnym, a także wzrastającej świadomości roli, jaką dla zrozumienia tekstów będących źródłem kultury europejskiej i religii chrześcijańskiej odgrywa możliwość zapoznania się
z nimi w wersji oryginalnej.

Podręcznik „Ojcze nasz. Uczę się greki Nowego Testamentu” Doroty Samsonowicz-Kaczmarek odróżnia się od innych wydanych już podręczników, tym, że jest oparty wyłącznie na oryginalnych, niepreparowanych tekstach Nowego Testamentu. Autorka posiadająca już doświadczenie w nauczaniu języka starogreckiego, dobrze poradziła sobie z tym zadaniem. Oferuje uczniom solidne podstawy starożytnej greki, umożliwiające zarówno samodzielną pracę z tekstami napisanymi
w dialekcie koine, jak i będące dobrym punktem wyjścia do poszerzenia wiedzy o inne dialekty greckie (przede wszystkim dialekt attycki). Dlatego też podręcznik ten, choć zasadniczo przeznaczony dla młodzieży szkolnej, może też być z powodzeniem wykorzystywany przez studentów i osoby uczące się indywidualnie.

Uważam, że podręcznik autorstwa Doroty Samsonowicz-Kaczmarek spełnia kryteria nowoczesnego podręcznika do nauki języka greckiego, łącząc bogatą treść z przystępną i ciekawą formą”.

Prof. dr hab. Joanna Sowa (UŁ)

0793/poz
2016-12-29

Opis

Wydawca
Nakład autorski
Autor
Dorota Samsonowicz-Kaczmarek
Format
147 x 210
Oprawa
miękka
Stron
102
ISBN
978-83-946338-1-3

Specyficzne kody