Gimazjum

Gimazjum

Podręczniki do nauki religii dla gimnazjum, podręczniki do religii dla młodzieży.

 • Jego historia - Starożytny Izrael
  Dostępny
  Starożytny Izrael

  Klasa I. Materiał I klasy gimnazjum „Starożytny Izrael” wprowadza ucznia w zagadnienia historii starożytnego Izraela ukazane przez pryzmat Bożego działania i kierowania historią ludu wybranego (67 jednostek lekcyjnych łącznie zawartych w podręcznikach: „Na początku…” oraz „Starożytny Izrael”).

  Klasa I. Materiał I klasy gimnazjum „Starożytny Izrael” wprowadza ucznia w zagadnienia...

  Klasa I. Materiał I klasy gimnazjum „Starożytny Izrael” wprowadza ucznia w zagadnienia historii starożytnego Izraela ukazane przez pryzmat Bożego działania i kierowania historią...

 • Jego historia - Kościół apostolski
  Dostępny
  Kościół apostolski

  Klasa II.  Materiał klasy II gimnazjum obejmuje zagadnienia związane z dynamicznie rozwijającym się kościołem apostolskim. Ukazuje rolę Ducha Świętego oraz działalność apostołów, takich jak np. Piotr i Paweł (56 jednostek lekcyjnych).

  Klasa II.  Materiał klasy II gimnazjum obejmuje zagadnienia związane z dynamicznie...

  Klasa II.  Materiał klasy II gimnazjum obejmuje zagadnienia związane z dynamicznie rozwijającym się kościołem apostolskim. Ukazuje rolę Ducha Świętego oraz działalność...

 • Jego historia - Chrześcijaństwo (I-XIX w.)
  Dostępny
  Chrześcijaństwo I-XIX w.

  Klasa III. Materiał klasy III koncentruje się wokół historii chrześcijaństwa. Ukazuje dynamiczny wzrost kościoła apostolskiego, wskazując na przyczyny takiego stanu rzeczy. Przedstawia czasy prześladowań pierwszych chrześcijan w imperium rzymskim, drogę do zalegalizowania religii chrześcijańskiej oraz skutki tego procesu. Ukazuje także procesy prowadzące do podziału Kościoła i reformacji. Ostatnie zagadnienia dotyczą roli i znaczenia Kościoła...

  Klasa III. Materiał klasy III koncentruje się wokół historii chrześcijaństwa. Ukazuje...

  Klasa III. Materiał klasy III koncentruje się wokół historii chrześcijaństwa. Ukazuje dynamiczny wzrost kościoła apostolskiego, wskazując na przyczyny takiego stanu rzeczy....