Podręczniki

Podręczniki

Podręczniki dla dzieci i młodzieży do lekcji religii, materiały pomocnicze dla nauczycieli i wykładowców. Podręczniki do religii adwentystycznej, stanowią podstawę programową nauczania religii w punktach katechetycznych. Ich nowoczesna szata graficzna, komunikatywny język oraz ciekawe treści pomogą kształtować właściwe postawy duchowo-moralne uczniów.

 • Dostępny
  Podręcznik do greki "Ojcze nasz - uczę się greki Nowego Testamentu"– Zeszyt II

  Praktyczny i prosty materiał do nauki języka greckiego oparty na fragmentach tekstów z Nowego Testamentu.

  Praktyczny i prosty materiał do nauki języka greckiego oparty na fragmentach tekstów z...

  Praktyczny i prosty materiał do nauki języka greckiego oparty na fragmentach tekstów z Nowego Testamentu.

 • Dostępny
  Ojcze nasz - uczę się greki Nowego Testamentu

  Podręcznik do nauki języka greckiego w oparciu o tekst Nowego Testamentu. Podręcznik  pomaga poznać grecki tekst biblijny w oryginale oraz rozwijać sprawność językową. Przeznaczony jest do pracy z nauczycielem, ale równocześnie do pracy samodzielnej. Zeszyt I.

  Podręcznik do nauki języka greckiego w oparciu o tekst Nowego Testamentu. Podręcznik...

  Podręcznik do nauki języka greckiego w oparciu o tekst Nowego Testamentu. Podręcznik  pomaga poznać grecki tekst biblijny w oryginale oraz rozwijać sprawność językową....

 • Światopoglądy i religie
  Dostępny
  Światopoglądy i religie

  Klasa III. Materiał klasy III bazuje na dwóch podręcznikach: „Światopoglądy i religie” oraz  „Małżeństwo i rodzina”. Pierwszy z nich omawia treści związane z tworzeniem własnego światopoglądu religijnego przez młodego człowieka, jego oceną i budowaniem etycznej postawy młodego chrześcijanina (74 jednostki lekcyjne łącznie zawarte w podręcznikach: : „Światopoglądy i religie” oraz  „Małżeństwo i rodzina”).

  Klasa III. Materiał klasy III bazuje na dwóch podręcznikach: „Światopoglądy i religie”...

  Klasa III. Materiał klasy III bazuje na dwóch podręcznikach: „Światopoglądy i religie” oraz  „Małżeństwo i rodzina”. Pierwszy z nich omawia treści związane z tworzeniem własnego...

 • List do Rzymian
  Dostępny
  List do Rzymian

  Klasa II. Materiał klasy II szkoły ponadgimnazjalnej zajmuje się problematyką Listu do Rzymian, w tym zagadnieniami natury człowieka, grzechu i Bożej łaski działającej w życiu wierzącego chrześcijanina (60 jednostek lekcyjnych łącznie zawartych w podręcznikach: „Księga Daniela i Objawienia” oraz „List do Rzymian”).

  Klasa II. Materiał klasy II szkoły ponadgimnazjalnej zajmuje się problematyką Listu do...

  Klasa II. Materiał klasy II szkoły ponadgimnazjalnej zajmuje się problematyką Listu do Rzymian, w tym zagadnieniami natury człowieka, grzechu i Bożej łaski działającej w życiu...

 • Jego historia - Adwentyzm
  Dostępny
  Adwentyzm

  Klasa I. Materiał klasy I szkoły ponadgimnazjalnej zawarty jest w dwóch podręcznikach: „Adwentyzm”, „Zasady wiary”.  Pierwszy z nich przedstawia wiedzę z zakresu historii powstania Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, rozwoju struktur organizacyjnych kościoła, roli i znaczenia kościoła w dzisiejszym świecie. oraz z zakresu zasad wiary opartych na Piśmie Świętym (76 jednostek lekcyjnych łącznie zawartych w podręcznikach: „Adwentyzm” oraz „Zasady...

  Klasa I. Materiał klasy I szkoły ponadgimnazjalnej zawarty jest w dwóch podręcznikach:...

  Klasa I. Materiał klasy I szkoły ponadgimnazjalnej zawarty jest w dwóch podręcznikach: „Adwentyzm”, „Zasady wiary”.  Pierwszy z nich przedstawia wiedzę z zakresu historii...

 • Jego historia - Kościół apostolski
  Dostępny
  Kościół apostolski

  Klasa II.  Materiał klasy II gimnazjum obejmuje zagadnienia związane z dynamicznie rozwijającym się kościołem apostolskim. Ukazuje rolę Ducha Świętego oraz działalność apostołów, takich jak np. Piotr i Paweł (56 jednostek lekcyjnych).

  Klasa II.  Materiał klasy II gimnazjum obejmuje zagadnienia związane z dynamicznie...

  Klasa II.  Materiał klasy II gimnazjum obejmuje zagadnienia związane z dynamicznie rozwijającym się kościołem apostolskim. Ukazuje rolę Ducha Świętego oraz działalność...

 • Zasady wiary
  Dostępny
  Zasady wiary

  Klasa I. Materiał klasy I szkoły ponadgimnazjalnej przedstawia wiedzę z zakresu zasad wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego opartych na Piśmie Świętym (76 jednostek lekcyjnych łącznie zawartych w podręcznikach: „Adwentyzm” oraz „Zasady wiary”).

  Klasa I. Materiał klasy I szkoły ponadgimnazjalnej przedstawia wiedzę z zakresu zasad...

  Klasa I. Materiał klasy I szkoły ponadgimnazjalnej przedstawia wiedzę z zakresu zasad wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego opartych na Piśmie Świętym (76 jednostek...

 • Jego historia - Starożytny Izrael
  Dostępny
  Starożytny Izrael

  Klasa I. Materiał I klasy gimnazjum „Starożytny Izrael” wprowadza ucznia w zagadnienia historii starożytnego Izraela ukazane przez pryzmat Bożego działania i kierowania historią ludu wybranego (67 jednostek lekcyjnych łącznie zawartych w podręcznikach: „Na początku…” oraz „Starożytny Izrael”).

  Klasa I. Materiał I klasy gimnazjum „Starożytny Izrael” wprowadza ucznia w zagadnienia...

  Klasa I. Materiał I klasy gimnazjum „Starożytny Izrael” wprowadza ucznia w zagadnienia historii starożytnego Izraela ukazane przez pryzmat Bożego działania i kierowania historią...

 • Jego historia - Chrześcijaństwo (I-XIX w.)
  Dostępny
  Chrześcijaństwo I-XIX w.

  Klasa III. Materiał klasy III koncentruje się wokół historii chrześcijaństwa. Ukazuje dynamiczny wzrost kościoła apostolskiego, wskazując na przyczyny takiego stanu rzeczy. Przedstawia czasy prześladowań pierwszych chrześcijan w imperium rzymskim, drogę do zalegalizowania religii chrześcijańskiej oraz skutki tego procesu. Ukazuje także procesy prowadzące do podziału Kościoła i reformacji. Ostatnie zagadnienia dotyczą roli i znaczenia Kościoła...

  Klasa III. Materiał klasy III koncentruje się wokół historii chrześcijaństwa. Ukazuje...

  Klasa III. Materiał klasy III koncentruje się wokół historii chrześcijaństwa. Ukazuje dynamiczny wzrost kościoła apostolskiego, wskazując na przyczyny takiego stanu rzeczy....

 • Dostępny
  Bóg jest jak...?

  Klasa 6 (opcjonalnie). Materiał koncentruje się wokół służby Jezusa Chrystusa na Ziemi, akcentując przesłanie, jakie płynie z przypowieści i kazań Jezusa oraz Jego spotkania z ludźmi. Końcowa część podręcznika ukazuje początki formowania się Kościoła wczesnochrześcijańskiego, jego rolę i znaczenie w głoszeniu ewangelii (54 jednostki lekcyjne) .

  Klasa 6 (opcjonalnie). Materiał koncentruje się wokół służby Jezusa Chrystusa na Ziemi,...

  Klasa 6 (opcjonalnie). Materiał koncentruje się wokół służby Jezusa Chrystusa na Ziemi, akcentując przesłanie, jakie płynie z przypowieści i kazań Jezusa oraz Jego spotkania z...