Ojcze nasz - uczę się greki Nowego Testamentu - Zeszyt V

29,00 zł
Brutto

Podręcznik do nauki języka greckiego w oparciu o tekst Nowego Testamentu. Podręcznik  pomaga poznać grecki tekst biblijny w oryginale oraz rozwijać sprawność językową. Przeznaczony jest do pracy z nauczycielem, ale równocześnie do pracy samodzielnej.

Ilość
Obecnie brak na stanie

W Zeszycie V przeczytasz i przetłumaczysz przypowieści Nowego Testamentu, historię, mowy, kazania, dialogi i modlitwę Ojcze Nasz. Poznasz coniunctivus, optativus, funkcje infinitivu w zdaniu.

Ojcze Nasz - pierwsza i ostatnia lekcja

W ostatniej lekcji  Zeszytu V umieszczono modlitwę Ojcze Nasz zapisaną w Ewangelii według św. Mateusza 6, 9-13. Tymi wersetami rozpoczyna się nauka greki z tym podręcznikiem. 
Samo przeczytanie tekstu modlitwy wymaga dużej uwagi i skupienia, ponieważ występują w nim wszystkie samogłoski i spółgłoski z alfabetu greckiego oraz przydechy zapisywane nad samogłoskami, dyftongami oraz nad spółgłoską r.  Poznaliście zasady czytania związane z głoską g wymawianą jak n, a także sposób czytania dyftongu ou. W wersetach Ewangelii Mateusza 6, 9-13 występują wszystkie akcenty oraz wyrazy bez akcentów (enklityki i proklityki). Pierwsza lekcja dała Wam podstawy do czytania, ostatnia lekcja daje Wam podstawy do zrozumienia. Celowo ten podręcznik zaczyna się od tekstu Ewangelii Mateusza 6, 9-13 i na nim kończy, by pokazać, że najbardziej znany wśród chrześcijan tekst wymaga poznania zasad całej gramatyki, słownictwa oraz kontekstu kulturowego.

Jak lepiej czytać Nowy Testament po polsku czy po grecku ?

W ciągu dwóch tysięcy lat pojawiały się i wciąż pojawiają nowe trendy w myśleniu o Bogu i poznawaniu Go na podstawie Pisma Świętego. Przekładów Nowego Testamentu jest wiele. Tłumaczenia powstawały ze względu na różne języki, różne wyznania i cele translatorów. Doceniam różnorodność przekładów, porównywanie ich jest drogą do  poszukiwania prawdy, ale ona sama tkwi w tekście oryginalnym. Tekst z I wieku n.e. tłumaczony na język polski nie odda całego bogactwa znaczeniowego treści, które zawarte są w języku greckim.

W Zeszytach I i II użyto w tekstach przewodnich przekładu interlinearnego, którego autorzy kierowali się przy tłumaczeniu zasadą dosłowności. Tekst jest przełożony słowo w słowo – verbum pro verbo, jednak nie ma w pełni adekwatnych słów w dwóch różnych językach. Dzięki temu przekładowi można  koncentrować się na poszczególnych słowach, a nie odtwarzać powszechnie znanych fraz. Teksty zabrzmiały może chropowato, odbiegały  od znanego brzmienia, ale  wzbudziły refleksję. Do Zeszytów III i IV  wprowadzono przekład Biblii Warszawskiej. Jest to tłumaczenie najczęściej używane przez protestantów. W ostatnim, Zeszycie V podręcznika do tłumaczenia poszczególnych wersetów Nowego Testamentu wybrałam Nowy Testament
w przekładzie Eugeniusza Dąbrowskiego. Tłumacz ujmuje mnie zwięzłością w przekazywaniu treści nowotestamentowych. Przekład ten jest napisany piękną polszczyzną.

Jakie są różnice w przekładach ?

Teksty przewodnie do każdej lekcji w Zeszycie V dodatkowo opatrzono przekładami: Biblii Tysiąclecia, Nowego Testamentu w przekładzie ks. Seweryna Kowalskiego, Biblii Warszawskiej oraz przekładu interlinearnego, by czytelnik mógł  przekonać się, jakie są różnice w zaproponowanych tłumaczeniach Nowego Testamentu.

W przekonaniu autorki podręcznika czytanie w oryginale daje możliwość dogłębnego zrozumienia słowa i myśli, wymaga poznawania kontekstu kulturowego i zachęca do samodzielnego rozważania treści Nowego Testamentu.

O AUTORCE

Dorota Samsonowicz-Kaczmarek ukończyła filologię klasyczną na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowe studia z zarządzania oświatą. Obecnie pracuje nad doktoratem, który pokazuje rolę języków klasycznych, a szczególnie języka łacińskiego w kształtowaniu kapitału kulturowego.

1168/poz
2020-05-05

Opis

Wydawca
Nakład autorski
Autor
Dorota Samsonowicz-Kaczmarek
Format
147 x 210

Specyficzne kody