Ojcowie reformacji i filozoficzne wątki ich teologii

29,00 zł
Brutto

Książka ta jest pierwszym polskim opracowaniem dotyczącym filozoficznych wątków zawartych w teologii najwybitniejszych Reformatorów XVI wieku: Lutra, Melanchtona, Zwingliego, Kalwina, Mtintzera, Menno.

Ilość
Obecnie brak na stanie

Książka ta jest pierwszym polskim opracowaniem dotyczącym filozoficznych wątków zawartych w teologii najwybitniejszych Reformatorów XVI wieku: Lutra, Melanchtona, Zwingliego, Kalwina, Mtintzera, Menno.

W przystępny i oryginalny sposób przedstawia najważniejsze koncepcje teologiczne Ojców Reformacji, wskazując na ich związki z filozofią. Rafał Marcin Leszczyński polemizuje w niej z tezą, głoszoną przez krytyków protestantyzmu, iż Reformatorzy bezwzględnie potępili filozofię, odrzucając jej dorobek. Autor książki udowadnia, że Ojcowie Reformacji znali filozofię i korzystali z niej, choć jednocześnie konfron- towali tezy filozoficzne z Pismem Swiętym, które było dla nich najwyższym i ostatecznym kryterium prawdy.

O autorze:

Rafał Marcin Leszczyński (ur. 1972), doktor habilitowany teologii historycznej, profesor nadzwyczajny w Katedrze Filozofii, Etyki i Socjologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zajmuje się filo- zofią starożytną, patrologią oraz Reformacją XVI wie- ku. Jest autorem książek: Starożytna koncepcja Lgosu i jej upływna myśl c/rzăijaństzcu (2004 — nominowana do nagrody im. Jana Długosza, zaliczona do dziesięciu najlepszych książek na Krakowskich Targach Książki), Główne Problemy i kierunki wfžlozofii (2006) oraz ponad 80 artykułów o tematyce teologiczno-filozoficznej.

0899/poz
2017-09-28

Opis

Wydawca
Orion Plus
Autor
Rafał Marcin Leszczyński
Format
230 x 165
Oprawa
miękka
Stron
192
ISBN
978-83-61640-19-6

Specyficzne kody