• -24,00 zł

Nauka odkrywa Boga

49,00 zł
25,00 zł Zniżka 24,00 zł
Brutto

Czy wszechświat stworzył Inteligentny Projektant czy też życie ewoluowało spontanicznie? Czy nauka może zachować obiektywizm w poszukiwaniu prawdy a jednocześnie zgodzić się na istnienie Boga? Czy jest w tym jakaś sprzeczność?

Ilość
W magazynie

Czy wszechświat stworzył Inteligentny Projektant czy też życie ewoluowało spontanicznie? Czy nauka może zachować obiektywizm w poszukiwaniu prawdy a jednocześnie zgodzić się na istnienie Boga? Czy jest w tym jakaś sprzeczność?

 Ariel A. Roth — naukowiec, a zarazem chrześcijanin — bada zasadnicze problemy związane z kwestią Boga:

* misterna organizacja materii we wszechświecie,
* precyzja działania sił fizycznych,
* złożona budowa oka i mózgu,
* skomplikowany kod genetyczny,
* dysproporcja między zapisem kopalnym a ogromem czasu potrzebnym do ewolucji.

 Jeśli istnieją tak poważne wskazania, które zdają się wymagać istnienia Boga, aby wyjaśnić to, co znajdujemy w przyrodzie, to dlaczego społeczność naukowa milczy na temat Stwórcy? Mnożą się hipotezy i spekulacje, które próbują dopasować dane naukowe do określonych z góry wniosków. Jakie nadrzędne oddziaływania powstrzymują naukowców od podążania za danymi przyrodniczymi bez względu na to, gdzie mogą one ich doprowadzić? 

Opinie

Nauka zdaniem Karola Darwina musi być, jak to się dzisiaj nazywa, naturalistyczna, czyli w swoich wyjaśnieniach nie może odwoływać się do czynników nadprzyrodzonych, spoza tego świata. Przed Darwinem uczeni, myśliciele mieli za zadanie docierać do obiektywnej prawdy. Teraz, owszem, mają docierać do prawdy, ale wyłącznie metodami naturalistycznymi, czyli do prawdy naturalistycznej, obywającej się bez pojęcia Boga. Ariel A. Roth pokazuje, jak mogłyby wyglądać wypowiedzi uczonych, gdyby naturalistycznego ograniczenia Darwina nie wprowadzono, gdyby uczonych — jak zeznających przed sądem — obowiązywało mówienie prawdy, całej prawdy i tylko prawdy.

Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski

* * *

Książka Ariela A. Rotha jest niezmiernie interesującym i ważnym opracowaniem uwzględniającym współczesne zdobycze nauk szczegółowych — w tym zwłaszcza paleontologii, biologii, chemii, fizyki i astronomii — w powiązaniu z objawieniem biblijnym. Książka powinna zainteresować zarówno naukowców, specjalistów z różnych dziedzin, jak też szerokie grono czytelników poszukujących racjonalnych odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące początków życiai sensu rzeczywistości.

Dr hab. prof. KUL Ryszard Zajączkowski

O Autorze.  

ARIEL A. ROTH (ur.1927) oprócz nauczania biologii30 lat spędził na badaniach w dziedzinach, w których spotykają się nauka i religia, generując czasami konfliktowe perspektywy. Ma doktorat z zoologii uzyskany na Uniwersytecie Michigan, wykładał na uniwersytetach Andrews i Loma Linda, a w latach 1980-1994 był dyrektorem Geoscience Research Institute. Roth angażował się również w dyskusje między zwolennikami ewolucjonizmu i kreacjonizmu w Stanach Zjednoczonych. Prowadził też na całym świecie wiele wypraw terenowych z udziałem geologów i paleontologów.

„Zajmując się od 50 lat sporem między nauką a religią, dobrze wiem, jak bardzo w sensie emocjonalnym obciążone są sprawy związane ze światopoglądem, będące podstawą osobistej życiowej filozofii” – autor.

  Fragmenty

„Obecnie nauka zazwyczaj zajmuje ściśle naturalistyczne stanowisko, nie dopuszczając istnienia Boga w obrazie rzeczywistości. Niektórzy znani naukowcy wysuwają szczególne twierdzenie, że pozorne występowanie projektu w przyrodzie jest iluzoryczne i należy się wystrzegać myślenia o nim jako o czymś rzeczywistym”.

* * *

„Nasze poszukiwanie prawdy, rzeczywistości czy ostatecznej prawdy, jak niektórzy ją nazywają, musi obejmować jak najwięcej dostępnej wiedzy, zwłaszcza kiedy zadajemy szerokie pytania, takie jak pytanie o genezę wszystkiego. Im więcej możliwości bierzemy pod uwagę, tym bardziej jest prawdopodobne,że dotrzemy do poprawnego wyjaśnienia”.

* * *

„W miarę gromadzenia dodatkowych informacji naukowych nie ulega wątpliwości, że nauka w zasadzie zmierza ku prawdzie, ale ma wiele ślepych zaułków, czasami bardzodługich, będących ścieżkami błędnych paradygmatów”.

* * *

„Ani nauka, ani teologia nie dostarczajądobrych odpowiedzi w kwestii ostatecznej genezy. Jednak wszyscy jesteśmy pewni, że coś istnieje. Nasza niewiedza powinna napełniać nas zdrową pokorą, kiedy uświadamiamy sobie, jak niewystarczająca jest nasza wiedza”.

* * *

„Moje naukowe wykształcenie może wypaczać mój pogląd, ale zawsze cieszę się, mogąc poprzeć naukę tam, gdzie istnieją wyraźne, twarde fakty, na których można się oprzeć. Dotyczy to zwłaszcza dziedzin takich jak fizyka i chemia, w których znajdujemy jedne z najmocniejszych dowodów na istnienie Boga”.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie do wydania polskiego
Od redaktora wydania polskiego
Przedmowa
Nota o dużych liczbach
Podziękowania
Rozdział 1. Czy naukowiec może odważyć się wierzyć w Boga?
Rozdział 2. Subtelnie dostrojony wszechświat
Rozdział 3. Jak zaczęło się życie?
Rozdział 4. Konsternacja z powodu złożoności
Rozdział 5. Tak mało czasu na wszystko
Rozdział 6. Mody w nauce
Rozdział 7. Czy nauka jest ekskluzywistyczna?
Rozdział 8. Wszystko razem
Wybrane publikacje wzmiankowane lub cytowane w tej książce i dostępne w języku polskim
Słownik wybranych pojęć

1209/poz
2020-10-20

Opis

Wydawca
Znaki Czasu
Autor
Ariel A. Roth
Oprawa
147x230
Stron
280

Specyficzne kody

Zobacz także