Historyczne potwierdzenie proroczych okresów

8,00 zł
Brutto

Proroczy okres 1260 lat występuje w biblijnej  Księdze Daniela i Księdze Apokalipsy. Czy można ustalić czego on dotyczy oraz jak można obliczyć jego początek? Zdaniem rożnych badaczy okres ten symbolizuje czas panowania papiestwa w średniowieczu.  Autor książki sięgnął do historii, by wykazać mocne podstawy do uzasadnienia tej tezy.

Ilość
Obecnie brak na stanie

Proroczy okres trzech i pół czasu (inaczej 42 miesięcy czy 1260 dni) występuje kilka razy w biblijnej  Księdze Daniela i Księdze Apokalipsy. Adwentyści Dnia Siódmego uznają, że papiestwo jest potęgą symbolizowaną przez „mały róg” w rozdziałach 7 i 8 Księgi Daniela, a symboliczne 1260 dni oznaczają 1260 rzeczywistych lat supremacji papiestwa jako potęgi początkowo wzrastającej, a następnie tracącej na znaczeniu.   Datą początkową dla wyliczenia powyższych proroczych okresów miałby być rok 538 rok n.e.  Jakie wydarzenia z 538 roku n.e. wspierają pogląd, że ma on istotne znaczenie dla wzrostu potęgi papiestwa? Autor sięgnął nie tylko do historii, ale także do starych kanonów, kodeksów, dekretów i pism w celu rzucenia światła na znaczenie roku 538, na który w większości podręczników historii nie zwraca się uwagi, gdyż historycy nie interesują się znaczeniem tej daty nadanym jej w proroctwach.

„Jeśli ktoś zastanowi się, co jest pierwowzorem tej wielkiej władzy duchownej, to łatwo spostrzeże, że papiestwo nie jest niczym innym niż widmem zmarłego rzymskiego imperium, które to widmo siedzi ubrane w koronę na grobie tamtego” -  Thomas Hobbes.

O Autorze:

Heinz Schaidinger studiował teologię, historię, psychologię i muzykologię w Austrii, Francji i USA. Pracuje jako wykładowca historii Kościoła oraz teologii systematycznej w seminarium duchownym w Bogenhofen w Austrii. Pełni także funkcję dyrektora szkoły średniej w Bogenhofen. Jest żonaty i ma troje dorosłych dzieci.

SPIS TREŚCI

 • WPROWADZENIE
 • 1. OKRES ZMIAN
 • Nota metodologiczna
 • Omawiany okres
 • 2. FRANKOWIE a 508 ROK N.E.
 • Chrzest Chlodwiga
 • Awit i Chlodwig
 • 3. OSTROGOT TEODORYK, FRANK CHLODWIG i BIZANTYJSKI CESARZ
 • Szczyt potęgi Ostrogotów
 • Upadek królestwa Ostrogotów
 • Podzielenie i zniszczenie ariańskich królestw przez Bizancjum
 • 4. BIZANCJUM a 538 ROK N.E.
 • Religijność Justyniana
 • Wojna Justyniana z Ostrogotami do 538 roku
 • Ostateczne pokonanie Ostrogotów po 538 roku
 • Historia łączenia Kościoła z państwem
 • 5. PODSUMOWANIE
 • DODATEK
 • Cesarze bizantyjscy w latach 457-610
 • Papieże w latach 440-604
0976/poz
2018-06-04

Opis

Wydawca
Znaki Czasu
Autor
Heinz Schaidinger
Format
145 x 200
Oprawa
broszura zszywana
Stron
44
ISBN
978-83-7295-384-1

Specyficzne kody