Wiara, władza, pycha

25,00 zł
Brutto

Wizerunek Kościoła rzymskokatolickiego zmienia się na lepsze, ale dogmaty niezgodne z Biblią wciąż pozostają te same. Papiestwo nie zmieniło żadnej ze swych doktryn ani podczas Soboru Trydenckiego, ani podczas Soboru Watykańskiego II. Praca dra Hansa Heinza wpisuje się w zbliżające się obchody 500-lecia ogłoszenia przez Marcina Lutra 95 tez przeciw odpustom, co nadało nowy, znaczący impuls protestanckiej reformacji. Autor bardzo mocno optuje za tym, aby ta reformacja nadal trwała.

Ilość
W magazynie

Zgromadzone przez całą historię katolicyzmu jego duchowe i świeckie przywileje są nie do pogodzenia z Jezusowym zrzeczeniem się władzy oraz z charakterem Królestwa Bożego pochodzącego nie z tego świata. Papieskie twierdzenia o nieomylności oraz zrównanie Kościoła rzymskokatolickiego z Chrystusem świadczą — zdaniem autora — o pewnego rodzaju pysze czy wręcz arogancji. Ewangelie nauczają czegoś innego! W katechizmach nadal naucza się o odpustach, czyśćcu, spowiedzi usznej, ofierze mszy świętej, prymacie i nieomylności papieża czy kulcie i pośrednictwie Marii i świętych.

Czy rzeczywiście — jak sugerują ekumeniczni obserwatorzy — Kościół rzymskokatolicki zmienił się od czasów szesnastowiecznej reformacji protestanckiej? Niniejsza książka jest próbą udzielenia na to pytanie pogłębionej odpowiedzi w oparciu o analizę wydarzeń z historii tego Kościoła oraz proroczych wypowiedzi Pisma Świętego.

Spis treści

Od Wydawcy

Przedmowa: Ewangelia mówi inaczej

Wstęp

Religia sprawą drugorzędną?

Powrót do początków: jak bardzo „chrześcijański” jest Kościół?

Pismo Święte jako wytyczna

Wiarygodne, prawdziwe chrześcijaństwo przekonuje:

Część I: Rzymski katolicyzm: kontynuacja i zmiany

Norma biblijna czy dziedzictwo historyczne?

Kościół po soborze w Trydencie:

Długa droga do ery ekumenizmu

„Nowa pięćdziesiątnica” — II Sobór Watykański

Restauracja i tradycjonalizm

Semper eadem — w istocie niezmienny

Część II: Roszczenie Rzymu: wyrok proroczy i świadectwo historyczne

Autorytet proroczy

Apokaliptyczna wizja historii

Rozwój i upadek królestw świata

Pycha i upadek przepowiedziane

Od kierującego globem ziemskim do więźnia Watykanu

„Złota korona jest na jego głowie”

Od Ecclesia triumphans do „Kościoła ubogich”

Światło w ciemności: słowo prorocze jako pomoc w orientacji

Część III: Nauka Kościoła katolickiego w świetle Ewangelii — podsumowanie krytyczne

Kościół

Papiestwo

Sakramenty (ofiara mszalna)

Nauka o zbawieniu

Etyka dekalogowa

Kult maryjny

Kult świętych, relikwii i obrazów

Monastycyzm (stan zakonny)

Kult zmarłych

Istota odpustu

Słowo końcowe

Dodatek: Wybrane wydarzenia w historii Kościoła w zestawieniu chronologicznym

Od pierwotnego Zboru do Kościoła papieskiego: do 500 r. po Chr

Późna starożytność i wczesne średniowiecze: 500-1100 r. po Chr

Pełne i późne średniowiecze: 1100-1500 r. po Chr

Reformacja: 1500-1600 r. po Chr

Kontrreformacja, pietyzm, oświecenie: 1600-1820 r. po Chr

Okres ożywienia i restauracji: 1820-1900 r. po Chr

Chrześcijaństwo w okresie wojen światowych, początek ery ekumenizmu: 1900 r. po Chr. — współczesność

Objaśnienia skrótów

Uzupełniająca literatura w języku polskim (wybór)

O Autorze. Dr Hans Heinz (ur. 1930) — z pochodzenia Austriak, teolog protestancki, wykładowca uniwersytecki, ceniony mówca, autor licznych publikacji. W ramach swoich studiów teologiczno-historycznych zajmował się rozwojem doktryn Kościoła rzymskokatolickiego.

Jego dysertacja doktorska z 1981 roku (Andrews University w USA) pt. Justification and Merit (Usprawiedliwienie i zasługa) wywołała dużą dyskusję w kręgach teologów. Praca ta zajmuje się konfliktem pomiędzy rzymskokatolickim poglądem o zbawieniu z uczynków a reformacyjną (protestancką) nauką o usprawiedliwieniu z wiary. Konflikt ten — zdaniem autora — ma ogromne znaczenie w toczącym się obecnie dialogu ekumenicznym. W 1993 roku ukazała się w języku polskim książka H. Heinza pt. Radykalne zmiany przed nami.

0728/poz
2016-06-17

Opis

Wydawca
Nowe Spojrzenia
Autor
Hans Heinz
Format
210 x 145
Oprawa
miękka
Stron
134
ISBN
978-83-61640-44-8
Wydanie
pierwsze

Specyficzne kody