Umysł, charakter, osobowość cz. 2

35,00 zł
Brutto

Książka przedstawia różnorakie aspekty umysłu, jego możliwości, istotną rolę w doświadczeniu ludzkim oraz czynniki prowadzące do jego optymalnego funkcjonowania.

Ilość
W magazynie

W publikacji omówiono problematykę umysłowości człowieka z teologicznej perspektywy. Autorka przedstawia różnorakie aspekty umysłu, jego możliwości, istotną rolę w doświadczeniu ludzkim oraz czynniki prowadzące do jego optymalnego funkcjonowania. Publikacja, zawierająca podstawowe zasady psychologii, pomaga zrozumieć, kim jest człowiek oraz jaki jest jego związek ze środowiskiem, Bogiem i wszechświatem.


SPIS TREŚCI

Słowo od wydawcy polskiego

Słowo od wydawcy amerykańskiego

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ CIAŁA I UMYSŁU

Konieczność harmonijnego funkcjonowania całego człowieka

Wpływ ciała na umysł

Sposób odżywiania a umysł

Umysł a zdrowie

Umysł a zdrowie duchowe

ZDROWIE PSYCHICZNE

Prawa rządzące umysłem

Indywidualność

Relacje międzyludzkie

Higiena umysłu

PROBLEMY EMOCJONALNE

Poczucie winy

Smutek

Zmartwienie i niepokój

Strach

Przygnębienie

Spory

Nadmiar nauki

Ból

Gniew

Nienawiść i zemsta

Wiara

PROBLEMY Z PRZYSTOSOWANIEM SIĘ

Kształtowanie charakteru

Walka a konformizm

Doniosła funkcja prawa Bożego

Komunikacja

OSOBOWOŚĆ

Wyobraźnia

Nawyki

Lenistwo

Potrzeby emocjonalne

Usposobienie

Więzi społeczne

Odrzucenie

Krytykanctwo

Szczęście

MYŚLI I ICH WPŁYW

Nawyki w myśleniu

Czyste myśli

Wątpliwości

Wyobraźnia a choroby

Zdolność podejmowania decyzji i wola

FAŁSZYWE SYSTEMY LECZENIA

Pseudonauka

Panowanie umysłu nad umysłem

Zagrożenia w hipnotyzmie

Szatańska nauka o samowywyższeniu

ZASADY I ICH ZASTOSOWANIE

Bezpieczne leczenie duchowe

Działalność naukowa

Starość

PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA

Jak sobie radzić z emocjami

Doradzanie

Zwierzanie się

Psychologia a teologia

Negatywne wpływy na umysł

Pozytywne wpływy na umysł

Dodatek A. Rada dla przygnębionej kobiety w średnim wieku

Dodatek B. Bezwarunkowa ufność bez względu na nastrój

Osobiste doświadczenie autorki

Skorowidz tekstów biblijnych

 

O AUTORCE:

Książki Ellen Gould White (1827-1915), wydane w ponad 140 językach, są najczęściej tłumaczone na języki obce spośród dzieł wszystkich amerykańskich pisarzy. Choć formalne wykształcenie autorka zakończyła dość wcześnie, napisała ponad 100 tys. stron tekstu ukazujących mnóstwo praktycznych rad i wskazówek. W swoich publikacjach i życiu wywyższała Jezusa Chrystusa i wskazywała na Biblię jako podstawę wiary chrześcijańskiej.

 

SŁOWO OD WYDAWCY POLSKIEGO

Opracowanie „Umysł, charakter, osobowość 2” jest tematycznym zbiorem fragmentów książek, artykułów, spisanych publicznych wystąpień oraz wycinków korespondencji, które wyszły spod pióra Ellen White mniej więcej w latach 1850-1915. Tym sposobem powstała książka, dla której pojęciami osiowymi są tytułowe hasła. Tak więc z woli redaktorów została ona mocno nasycona wątkami psychologicznymi. Są to jednak refleksje psychologiczne niereprezentatywne dla tego okresu. Brak w nich skażenia poglądami pochodnymi względem darwinizmu. Brak astrologicznych i okultystycznych odniesień. Brak nawiązań do filozoficznych idei. Paradoksalnie autorka ustrzegła się wielu funkcjonujących w owych czasach chwytliwych, lecz bezsensownych koncepcji stycznych z psychologią, prawdopodobnie dlatego, że nie miała formalnego wykształcenia. Posiadała jednak zdrowy rozsądek... i przychylność Boga.

Niniejsze opracowanie opiera się na założeniu, że człowiek ma cztery podstawowe wymiary cztery podstawowe wymiary — fizyczny, umysłowy, społeczny i duchowy — które są koordynowane wolą jako władzą psychiczną. Wzrastanie każdego z tych czterech wymiarów przyczynia się do rozwoju charakteru jednostki. Zaniedbywanie któregoś z nich skutkuje kształtowaniem się dysharmonijnej osobowości, gdyż owe cztery komponenty stanowią nierozłączną jedność, wzajemnie na siebie oddziałującą. Kluczową rolą woli jest w tym modelu dynamizowanie celowego działania ukierunkowanego na optymalny rozwój każdego z czterech wymiarów, aby człowiek stał się harmonijnie ukształtowaną jednostką(…).

Publikacja ukazuje nierozerwalny związek procesów patofizjologicznych z kondycją intelektualną i emocjonalną jednostki. Genezę tych procesów dostrzega autorka w bardzo wielu czynnikach: w stylu życia, pobudzających używkach, nieregularnych posiłkach, przejadaniu się, niezrównoważonej pracy fizycznej i umysłowej, niedosypianiu, przepracowaniu, lenistwie, nieposkromionej ruminacji myśli niemoralnych, samouwielbiających i pysznych, wiecznym niezadowoleniu, podejrzliwości i krytykanctwie, braku kojącego kontaktu z przyrodą, wodą i słońcem.

W publikacji omówiono problematykę umysłowości człowieka z teologicznej perspektywy. Dla osoby niewierzącej takie naświetlenie rozpatrywanych kwestii może być mankamentem dyskredytującym użyteczność opracowania. Ale dla osób wierzących właśnie takie podejście sytuuje tę pracę na najwyższej półce, chociaż waga udzielanych rad i pouczeń jest tematycznie bardzo zróżnicowana. Zaskakująca jest pewność autorki w kreowaniu swych sądów. Ale jeszcze bardziej zaskakująca jest trafność spostrzeżeń i udzielanych rad, które wyrażane są prostym językiem, z niewzruszoną pewnością charakterystyczną dla osób pełnych Bożej charyzmy.

Książkę polecam pedagogom, psychologom, rodzicom oraz osobom, które zamierzają uczynić świat lepszym, rozpoczynając korektę osobowościowych niedoskonałości od samych siebie.

 

Wykładowca akademicki —psycholog i teolog

dr Zdzisław Ples

0525/poz
2014-12-23

Opis

Wydawca
Znaki Czasu
Autor
Ellen G. White
Format
210 x 150
Oprawa
twarda
Stron
394
ISBN
978-83-7295-311-7
Wydanie
pierwsze

Specyficzne kody