Początki Wydawnictwa „Znaki Czasu" sięgają roku 1921, kiedy to  powołana została do istnienia oficyna wydawnicza „Polyglotte" z siedzibą w Bydgoszczy. W roku 1927 wydawnictwo przeniosło się do Warszawy. Po wojnie wznowiło swoją działalność w Krakowie, jednak w roku 1956 powróciło do Warszawy, gdzie do dziś ma swoją siedzibę przy ul. Foksal 8. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1 lipca 2009 roku.

Wydawnictwo zajmuje się wydawaniem książek i periodyków o profilu religijnym, społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym, młodzieżowym i dziecięcym. W stałej sprzedaży znajduje się około dwustu tytułów. Do sztandarowych tytułów należą książki „Wielki bój" i „Życie Jezusa" wraz bestsellerem „Leki z Bożej apteki" (ponad milion sprzedanych egzemplarzy).

Na szczególną uwagę zasługuje miesięcznik  „Znaki Czasu". Pismo to jest jednym z najstarszych czasopism na polskim rynku czytelniczym.

Naszymi publikacjami chcemy pomagać, doradzać i inspirować. Zależy nam na budowaniu społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego, a jednocześnie szanującego wartości uniwersalne.