Księga Rodzaju przedstawia stworzenie świata jako zdarzenie nadnaturalne, niepozostawiające niczego przypadkowi. Darwin postrzegał ewolucję jako zjawisko naturalne, które jednak niemal wszystko pozostawia przypadkowi. Skąd więc to nieodparte pragnienie „ochrzczenia diabła", przejawiające się dążeniem do pogodzenia ewolucjonizmu z Księgą Rodzaju? Ogólna odpowiedź wiąże się z wiarą w to, że ewolucja musi być prawdą, gdyż tak głosi nauka! Ale jeśli nauka miałaby być tak skuteczna w odkrywaniu prawdy, to dlaczego jej „prawda" tak często się zmienia? Dlaczego naukowe pewniki jednego pokolenia są wyśmiewane i uważane za mity przez następną generację? Dlaczego odkrycia naukowe, jako rezultaty stosowania metody naukowej, tak często są ze sobą sprzeczne? Książka Ochrzcić diabła to próba wykazania tego, jak chrześcijanie w dobrej wierze idą na kompromis w sprawach wiary, ulegając dominującej kulturze, opakowanej często w pozornie autorytatywny papierek nauki.

Rekomendacja

„Od półtora wieku, od czasów Darwina, ludzie wierzący mają spore problemy, gdy konfrontują wiarę z orzeczeniami nauk przyrodniczych. Ze względu na olbrzymi autorytet nauki istnieje tendencja podporządkowania religii nauce, czyli takiego zinterpretowania twierdzeń religijnych, by były zgodne z twierdzeniami nauk przyrodniczych. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie tak zwanego teistycznego ewolucjonizmu, według którego Bóg stworzył świat, życie i człowieka, ale metodą, jakiej użył, była ewolucja – proces, którego mechanizm odkrył i ogłosił Karol Darwin w 1859 roku. Autor książki, Clifford Goldstein, wychowany w rodzinie żydowskiej, ale nawrócony na chrześcijaństwo, przekonuje, że kapitulanckie podejście wielu współczesnych chrześcijan nie ma dobrych podstaw, oparte jest bowiem na błędnym anachronicznym rozumieniu nauki. W tej napisanej przystępnym językiem książce przedstawiony jest jednak szczegółowy obraz istoty nauk przyrodniczych, jaką wypracowała współczesna filozofia nauki z przełomu XX i XXI wieku. Dlatego korzyść z jej przeczytania będą mieli nie tylko zainteresowani relacją nauka – religia, ale także wszyscy, którzy chcieliby się dowiedzieć, czym naprawdę jest i jak funkcjonuje współczesna nauka".

Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski

Uniwersytet Zielonogórski