W dolinie cienia

Statystyki sugerują, że więcej ludzi wierzy w życie po śmierci niż w Boga. Dlatego doświadczenia z pogranicza śmierci są coraz częściej używane jako argument na poparcie poglądu o nieśmiertelności duszy, promujący twierdzenia spirytyzmu. W tej książce, zawierającej przejmujące świadectwa osób, które przeżyły doświadczenia z pogranicza śmierci, międzynarodowy zespół naukowców i filozofów analizuje to zjawisko i wyciąga różne wnioski. Ponadto staranne studium biblijne dostarcza duchowego przewodnika w dyskusji. Publikacja „W dolinie cienia” demaskuje fałsz popularnych poglądów i przynosi nadzieję w naszej konfrontacji z największym wrogiem ludzkości.

 

Chrześcijańska rodzina

Poradnik w zakresie życia rodzinnego. Książka porusza m.in. takie tematy jak: 

• podstawy domowego ogniska, 

• zasady wyboru towarzysza życia, 

• co decyduje o sukcesie lub porażce rodziny, 

• jak wychować dzieci, 

• jaka jest rola ojca, a jaka matki, 

• gospodarowanie pieniędzmi, 

• jak chronić rodzinę przed złymi wpływami, 

• co uprzyjemnia życie rodzinne.

W czasach gdy modele rodziny coraz dalej odbiegają od biblijnego wzorca, tematy te pozostają zawsze aktualne, szczególnie w dobie słabnącej roli rodziny w społeczeństwach.

 

Przypowieści Chrystusa

Ewangeliczne przypowieści często stawały się inspiracją twórczą dla różnych artystów — malarzy i pisarzy. Przykładem tego mogą być przypowieści o synu marnotrawnym, zagubionej owcy czy domu na skale. To z pewnością najbardziej znane klejnoty w zbiorze nauk Jezusa z Nazaretu. Uniwersalizm i ponadczasowość tych nauk wynika z faktu, iż dotykają one spraw zawsze bliskich człowiekowi.