eCzasopismo - Lekcje Biblijne 1/2017 (EPUB)

eCzasopismo - Lekcje Biblijne 1/2017 (EPUB)

eCzasopismo - Lekcje Biblijne 1/2017 (EPUB)

Wydanie elektroniczne - EPUB

W tym kwartale studiować będziemy dzieło Ducha Świętego i przekonamy się, jak ważna jest Jego rola w naszym chrześcijańskim doświadczeniu. Duch Święty, będąc Bogiem, zna Boga jak nikt inny nie może, a zatem może także objawić nam Boga w sposób całkowicie wiarygodny i pewny.

0781/poz

-80%

10,00 zł

Obniżka ceny!

2,00 zł

Dodaj do koszyka

Nie ma punktów za ten produkt.

Opis

Wydanie elektroniczne - EPUB

W tym kwartale studiować będziemy dzieło Ducha Świętego i przekonamy się, jak ważna jest Jego rola w naszym chrześcijańskim doświadczeniu. Duch Święty, będąc Bogiem, zna Boga jak nikt inny nie może, a zatem może także objawić nam Boga w sposób całkowicie wiarygodny i pewny.

To Duch Święty natchnął autorów ksiąg biblijnych, a dzisiaj to On kieruje nami, gdy studiujemy to, co oni przekazali nam w natchnieniu. To Duch Święty daje nam pewność zbawienia w Jezusie Chrystusie (zob. Rz 8,16) i to On daje dowody Bożego działania w nas (zob. 1 J 3,24). To Duch Święty oczyszcza nas z grzechu i uświęca: „Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego” (1 Kor 6,11). Duch Święty przez całe nasze życie sprawia w nas wzrastanie w świętości i rodzi w nas owoc Ducha Świętego: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość” (Ga 5,22-23). „Duch został udzielony jako środek odnowy; bez Niego ofiara Chrystusa nie przyniosłaby żadnej korzyści. Moc zła nasila się poprzez wieki, a posłuszeństwo ludzi w stosunku do zniewolenia szatańskiego stało się zdumiewające. Grzechowi można się oprzeć i odnieść nad nim zwycięstwo jedynie dzięki potężnemu działaniu Trzeciej Osoby Bóstwa, która przybyła na ziemię nie z inną siłą, ale w pełni boskiej mocy. To Duch Święty czyni skutecznym to, co zostało dokonane przez słowo Odkupiciela”. Ze względu na doniosłą rolę Ducha Świętego w życiu wierzących lekcje tego kwartału mają nam pomóc lepiej zrozumieć niezmierzony dar, jakim jest obecność i dzieło Ducha Świętego.

Tytuły lekcji:

Lekcja 1 • DUCH ŚWIĘTY I SŁOWO
Lekcja 2 • DUCH ŚWIĘTY DZIAŁAJĄCY ZA KULISAMI
Lekcja 3 • BOSKOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO
Lekcja 4 • OSOBOWOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO
Lekcja 5 • CHRZEST I NAPEŁNIENIE DUCHEM ŚWIĘTYM
Lekcja 6 • DUCH ŚWIĘTY A PROWADZENIE ŚWIĘTEGO ŻYCIA
Lekcja 7 • DUCH ŚWIĘTY I JEGO OWOC
Lekcja 8 • DUCH ŚWIĘTY I JEGO DARY
Lekcja 9 • DUCH ŚWIĘTY I KOŚCIÓŁ
Lekcja 10 • DUCH ŚWIĘTY, SŁOWO I MODLITWA
Lekcja 11 • ZASMUCANIE DUCHA ŚWIĘTEGO I SPRZECIWIANIE SIĘ MU
Lekcja 12 • DZIEŁO DUCHA ŚWIĘTEGO

Więcej informacji

  • Autor - Frank Hasel
  • Stron - 100
  • Format - elektroniczny, EPUB
  • ISBN - 978-83-7295-355-1
  • Wydanie - 1/2017

Pobierz

Zobacz też

  • eCzasopismo - Lekcj...

    Wydanie elektroniczne - PDF W tym kwartale studiować będziemy dzieło Ducha Świętego i przekonamy się, jak ważna jest Jego rola w naszym chrześcijańskim...

    2,00 zł Dodaj do koszyka