e- Głos Adwentu 1-2/2013

e- Głos Adwentu 1-2/2013

e- Głos Adwentu 1-2/2013

Wydanie elektroniczne PDF

Temat z okładki: Walka w wolną sobotęCzy Bóg w Starym testamencie jest inny niż w Nowym? | Czy jest tu prorok Pana?

ponad to: Gimnazjalistka świadczy o Sabacie | Bój z kuratorem, oraz wiele innych ciekawych artykułów. 

-70%

4,69 zł

Obniżka ceny!

1,41 zł

Dodaj do koszyka

Nie ma punktów za ten produkt.

Opis

Wydanie elektroniczne PDF

Temat z okładki:

Walka w wolną sobotę - W czwartym przykazaniu biblijnym (dekalogu) znajdziemy nakaz Boży do święcenia soboty (szabatu, szabasu), a nie niedzieli. To „główny nurt chrześcijaństwa zmienił przykazanie, odrzucając sobotę jako dzień święty, a biblijne przykazanie wypełnia poprzez święcenie niedzieli (na pamiątkę zmartwychwstania)”. W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że dniem świętym według Biblii jest wyłącznie sobota. Również w doktrynie podnosi się, że Pismo Święte nie zna niedzieli jako świętego dnia odpoczynku — „w tym charakterze nie poświęca niedzieli ani jednego słowa. Dniem świętym bowiem, znanym Biblii, jest siódmy dzień tygodnia — sobota — ustanowiony przez Boga przy stworzeniu świata”

Czy Bóg w Starym testamencie jest inny niż w Nowym? Bóg jest miłością”, stwierdza apostoł Jan (1 J 4,8). Przez wiele stuleci chrześcijanie nadawali wielkie znaczenie tej krótkiej deklaracji. Uważali, że wyraża ona główną cechę charakterystyczną Boga. Używali jej, aby podkreślić, jaki jest Bóg w najbardziej podstawowym wymiarze, przedstawiając jego najważniejszą wartość. Skoro Biblia potwierdza niezmienną naturę Boga (zob. Mal 3,6), chrześcijanie twierdzili, że miłość Boża ukazana jest w całym Piśmie Świętym — zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie.

Czy jest tu prorok Pana? - W 856 roku p.n.e. toczyła się wojna pomiędzy królem Izraela Achabem, a Benhadadem, królem Syrii. „Stali jedni naprzeciw drugich obozem przez siedem dni” (1 Krl 20,29). Ósmego dnia rozpoczęła się bitwa, w której Izraelici pokonali Syryjczyków. Benhadad uciekł do miasta Afek i „krył się z jednej izby do drugiej” (w. 30). W końcu został doprowadzony przed króla Achaba, który po swoim zwycięstwie postanowił okazać wielkoduszność i zawarł z nim pokój. W traktacie rozmów Benhadad obiecał zwrócić miasta, które jego ojciec odebrał poprzednikowi Achaba (zob. w. 31-34). Jednak jak pokazuje historia, traktaty pokojowe zawiera się tylko po to, aby je później łamać. Kiedy Benhadad wrócił do swojego pałacu w Damaszku, zapomniał zupełnie o porozumieniu. jakie zawarł wcześniej z Achabem, i nigdy nie zwrócił Izraelowi jego miast.

ponad to: Gimnazjalistka świadczy o Sabacie | Bój z kuratorem, oraz wiele innych ciekawych artykułów. 


UWAGA!

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, rozpowszechnianie, wypożyczanie tego czasopisma w całości lub fragmentach jest zabronione zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994/24/83) i każdy kto bez zezwolenia to robi podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny« (art.117.1)”

Więcej informacji

  • Wydawca - Znaki Czasu
  • Stron - 48
  • Format - elektroniczny, PDF 210 x 280

Pobierz