e - Lekcje Biblijne - 2/2013

e - Lekcje Biblijne - 2/2013

e - Lekcje Biblijne - 2/2013

Lekcje Biblijne - Szukajcie Pana a żyć będziecie - Główne nauki proroków mniejszych,

wersja elektroniczna PDF, drugi kwartał 2013 roku.

Lekcje tego kwartału są wezwaniem skierowanym do każdego z nas i do całego Kościoła, byśmy szukali Pana i żyli.

Nasze rozważania będą sięgać tam, gdzie rzadko zaglądamy — do proroków mniejszych — dwunastu krótkich ksiąg Starego Testamentu. Proroków tych nazwano mniejszymi nie dlatego, że byli mniej ważni od większych, ale dlatego, że ich księgi, które weszły w skład Pisma Świętego, są znacznie krótsze niż księgi pozostałych autorów Starego Testamentu.

-80%

4,69 zł

Obniżka ceny!

0,94 zł

Dodaj do koszyka

Nie ma punktów za ten produkt.

Opis

Lekcje Biblijne - Szukajcie Pana a żyć będziecie - Główne nauki proroków mniejszych

wersja elektroniczna PDF, drugi kwartał 2013 roku

Lekcje tego kwartału są wezwaniem skierowanym do każdego z nas i do całego Kościoła, byśmy szukali Pana i żyli.

Nasze rozważania będą sięgać tam, gdzie rzadko zaglądamy — do proroków mniejszych — dwunastu krótkich ksiąg Starego Testamentu. Proroków tych nazwano mniejszymi nie dlatego, że byli mniej ważni od większych, ale dlatego, że ich księgi, które weszły w skład Pisma Świętego, są znacznie krótsze niż księgi pozostałych autorów Starego Testamentu.

 

Spis treści:

Wprowadzenie 5

Lekcja I — 6 kwietnia
Duchowe cudzołóstwo (Księga Ozeasza) 8

Lekcja II — 13 kwietnia
Miłość i sąd jako Boży dylemat (Księga Ozeasza) 16

Lekcja III — 20 kwietnia
Święty i sprawiedliwy Bóg (Księga Joela) 24

Lekcja IV — 27 kwietnia
Bóg wszystkich ludów (Księga Amosa) 32

Lekcja V — 4 maja
Szukajcie Pana i żyjcie! (Księga Amosa) 40

Lekcja VI — 11 maja
Bóg pragnący przebaczać (Księga Jonasza) 48

Lekcja VII — 18 maja
Szczególny lud Boży (Księga Micheasza) 56

Lekcja VIII — 25 maja
Ufając Bożej dobroci (Księga Habakuka) 64

Lekcja IX — 1 czerwca
Dzień Pana (Księga Sofoniasza) 72

Lekcja X — 8 czerwca
To, co najważniejsze (Księga Aggeusza) 79

Lekcja XI — 15 czerwca
Wizje nadziei (Księga Zachariasza) 86

Lekcja XII — 22 czerwca
Najlepszy Dar Niebios (Księga Zachariasza) 93

Lekcja XIII — 29 czerwca
Obyśmy nie zapomnieli! (Księga Malachiasza) 100

Projekty misyjne 107

Apele ewangelizacyjne 108

Zachody słońca i pobudki poranne 109

Kalendarz czytania Biblii 112

Dostępna jest także wersja papierowa

UWAGA!

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, rozpowszechnianie, wypożyczanie tego czasopisma w całości lub fragmentach jest zabronione zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994/24/83) i każdy kto bez zezwolenia to robi podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny« (art.117.1)”

Więcej informacji

  • Wydawca - Znaki Czasu
  • Autor - Zdravko Stefanowić
  • Stron - 114
  • Format - elektroniczny PDF 148 x 210
  • Oprawa - miękka
  • ISBN - 978-83-7295-294-3

Pobierz